Rozhovor z 34. festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio 2018

Rozhovor s Lubomírem Holzerem z 34. mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio 2018.
Lubomír Holzer, přední český muzikoterapeut, speciální pedagog, muzikant, umělec, učitel, ale především muž, ze kterého vyzařuje neuvěřitelný optimismus, klid a zároveň neutuchající energie. V rámci festivalu Prix Bohemia Radio proběhl pod jeho vedením kurz muzikoterapie, bubnování ve skleníku, otevřený pro všechny.
Muzikoterapie je léčebný proces, na který se dá nahlížet z více pohledů. Který je ten váš?
Přístupů v muzikoterapii je celá řada a určitá část z nich spočívá v přístupu psychoterapeutickém. Muzikoterapie ale není psychoterapie, jak si mnoho lidí myslí. Ti, kteří přicházejí právě z oblasti psychologie a psychoterapie, a mají vztah k hudbě, tak nějakým způsobem spojují psychoterapii s hudebními prvky a vytvářejí své koncepty.